Norlandia päiväkodit

Päiväkoti Karuselli on osa pohjoismaista Norlandia Preschool perhettä, johon kuuluu päiväkoteja pohjoismaissa sekä Hollannissa. Panostamme laatuun ja se näkyy kaikessa toiminnassamme. Laadukas asiakaskokemus on meille tärkeä. Kehityksen keskiössä on lapsi ja hänen hyvä arkensa.

Päiväkodeissamme työskentelee ammattitaitoisia ja sitoutuneita työntekijöitä. Jokainen päiväkotimme on ainutlaatuinen. Hyvä arki luodaan yhdessä aikuisten ja lasten kanssa.

Laadukas varhaiskasvatus antaa lapselle hyvät eväät elämään. Jokaiseen päiväkotipäiväämme mahtuu oppimista, ihmettelyä ja iloa.

Norlandia-päiväkodissa päivämme täyttyvät

  • Innostavista hetkistä
  • Naurusta
  • Hyvistä ystävistä
  • Ihmettelystä ja kummastelusta
  • Oppimisen ilosta

Kohtaamme lapsen yksilönä. Kaikki lapsen tunteet ovat sallittuja – iloille ja suruille löytyy aina myötäeläjäksi turvallinen aikuinen.

Tutkimusten mukaan korkealaatuisella varhaiskasvatuksella on vaikutusta läpi elämän. Kun tuemme lapsen luontaista empaattisuutta ja vahvistamme hänen terveen itsetuntonsa kehitystä, lapsi kohtaa maailman uteliaasti ja itseensä luottaen. Kunnioitamme lasta ja lapsuutta luoden monipuolisen oppimisympäristön ja innostaen kokeilemaan ja oppimaan turvallisessa ilmapiirissä.

Luomme päiväkodeissamme pohjaa lapsen elinikäiselle oppimiselle. Aikuisen avulla lapsi selviää yhä haastavammista tilanteista vähitellen aivan itse. Lapset oppivat vuorovaikutuksessa sekä toistensa että turvallisten aikuisten kanssa.

ELINIKÄINEN HALU LEIKKIÄ JA OPPIA!

Päiväkotiemme toiminta perustuu valtakunnallisiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Työstämme parhaillamme uutta paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaamme, joka otetaan käyttöön 1.8.2017. Tähän prosessiin osallistamme kaikki työntekijämme sekä lapsia ja vanhempia. Kaikille lapsille laaditaan oma varhaiskasvatus- (tai esiopetus-) suunnitelma.

Kuuntelemme ja havainnoimme aidosti lapsia. Lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet ohjaavat toiminnan suunnittelua päiväkodeissamme. Tuemme lapsen osallisuutta. Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin ja arkeen päiväkodissa.


Lasten tasa-arvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus ovat meille tärkeitä. Kunnioitamme eri kulttuureja ja perinteitä. Kasvatamme lapsista suvaitsevaisia. Terveellisiin, kestäviin elintapoihin kasvattaminen on meille tärkeää.

Pedagogiset kulmakivemme ovat:

Yksilöllisyys

Kasvatamme lapsia yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Luomme tavoitteita ja toimintatapoja yhdessä vanhempien kanssa.

Turvallisuus

Oppiminen ja leikki ovat hauskaa, kun lapsella on turvallinen olo. Omahoitaja vastaa lapsen henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta.

Sensitiivisyys

Havaitsemme lapsen aloitteet ja reaktiot ja vastaamme niihin lapsen toimintaa tukevalla tavalla.

Sitoutuneisuus

Huolehdimme, että sekä vapaa että ohjattu toimintamme ovat lapselle merkittäviä ja tärkeitä. Meille on tärkeää, että lapsen osallisuus ja hyvä motivaatio toteutuvat.

Aktiivinen oppiminen

Luomme lapselle oppimisympäristön, jossa hän saa hyviä kokemuksia omien taitojensa kehittymisestä sekä toimimisesta yhdessä muiden lasten kanssa.


Oppimisympäristömme on värikäs, selkeä, jäsennelty, esteettinen ja siisti. Tiloissamme on lasten ja aikuisten hyvä olla. Lasten työt ovat kauniisti esillä lasten tasolla. Lelut ja toimintavälineet ovat omilla paikoillaan. Lapsen oma lelu saa olla mukana päiväkodin arjessa joka päivä. Kaikilla alle 3-vuotiailla lapsilla on esillä päiväkodissa läheisten ihmisten valokuvat turvallisuutta tuomassa. Kuvat voivat olla seinällä lapsen korkeudella, laminoituna lapsen pöytäalustaan tai muussa sovitussa paikassa esillä.


Tervetuloa iloiseen joukkoomme!